ਕਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ

Punjabi

edit

Etymology

edit

ਕਣ (kaṇ, particle) +‎ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ (bhautik vigiāna, physics)

Noun

edit

ਕਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ (kaṇ bhautik vigiānam

  1. particle physics