ఆఁపుదల

See also: ఆపుదల

TeluguEdit

NounEdit

ఆఁపుదల (ān̆pudala? (plural ఆఁపుదలలు)

  1. Alternative form of ఆపుదల (āpudala)