ఆగ్నేయం

Telugu edit

Noun edit

ఆగ్నేయం (āgnēyaṁ? (plural ఆగ్నేయాలు)

  1. Alternative form of ఆగ్నేయము (āgnēyamu)