ఈలపురుగు

Telugu edit

Etymology edit

ఈల (īla) +‎ పురుగు (purugu)

Noun edit

ఈలపురుగు (īlapurugu? (plural ఈలపురుగులు)

  1. The grey cricket, or cicada