ఉరుకుడు కప్ప

Telugu

edit

Noun

edit

ఉరుకుడు కప్ప (urukuḍu kappa? (plural ఉరుకుడు కప్పలు)

  1. The flying frog.

References

edit