కుమారుణ్డు

Old Telugu edit

Pronunciation edit

Noun edit

కుమారుణ్డు (kumāruṇḍum

  1. son.

Descendants edit

  • Telugu: కుమారుండు (kumāruṇḍu)

References edit

  • Budaraju Radhakrishna (1971) “కుమారుణ్డు”, in Early Telugu Inscriptions (up to 1100 A.D.) with Texts, Glossary & Brief Linguistic History., Kalabhavan, Saifabad, Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi, page 278.