నిగ్గు

Telugu

edit

Pronunciation

edit

Noun

edit

నిగ్గు (niggu? (plural నిగ్గులు)

  1. brilliancy

References

edit

నిగ్గు at Telugu On-line Dictionaries Project on Andhra Bharati, partially sponsored by the Telugu Association of North America (in Telugu)