నేయడము

Telugu

edit

Etymology

edit

నేయుట (nēyuṭa) +‎ -ము (-mu)

Noun

edit

నేయడము (nēyaḍamun (plural నేయడములు)

  1. weaving
    Synonym: నేత (nēta)
  2. verbal noun of నేయు (nēyu)