పట్టుపురుగు

Telugu

edit

Etymology

edit

పట్టు (paṭṭu) +‎ పురుగు (purugu).

Noun

edit

పట్టుపురుగు (paṭṭupurugu? (plural పట్టుపురుగులు)

  1. silkworm

References

edit