పట్టుపురుగు

Telugu edit

Etymology edit

పట్టు (paṭṭu) +‎ పురుగు (purugu).

Noun edit

పట్టుపురుగు (paṭṭupurugu? (plural పట్టుపురుగులు)

  1. silkworm

References edit