పెరుఁగు

Telugu edit

Noun edit

పెరుఁగు (perun̆gu? (plural పెరుఁగులు)

  1. Alternative form of పెరుగు (perugu)