పొట్టితనము

Telugu edit

Noun edit

పొట్టితనము (poṭṭitanamu? (plural పొట్టితనములు)

  1. shortness of stature.