విడుపుస్నానము

Telugu edit

Alternative forms edit

విడుపుస్నానం (viḍupusnānaṁ)

Etymology edit

విడుపు (viḍupu) +‎ స్నానము (snānamu)

Noun edit

విడుపుస్నానము (viḍupusnānamu? (plural విడుపుస్నానములు)

  1. bathing at the termination of an eclipse.

Antonyms edit