వెచ్చదనము

Telugu

edit

Alternative forms

edit

వెచ్చదనం (veccadanaṁ)

Noun

edit

వెచ్చదనము (veccadanamu? (plural వెచ్చదనములు)

  1. heat, warmth

Synonyms

edit