సాలీడు

Telugu edit

Etymology edit

సాలె (sāle) +‎ -ఈడు (-īḍu)

Noun edit

సాలీడు (sālīḍu? (plural సాలీళ్ళు)

  1. A weaver.
    Synonyms: నేతకాడు (nētakāḍu), నేతరి (nētari), సాలెవాడు (sālevāḍu)
  2. A spider.
    Synonyms: నేతపురుగు (nētapurugu), సాలెపురుగు (sālepurugu)

References edit