പർപ്പിൾ

Malayalam edit

Etymology edit

Borrowed from English purple.

Pronunciation edit

  • IPA(key): /pɐrppiɭ/
  • (file)

Adjective edit

പർപ്പിൾ (paṟppiḷ)

  1. purple
    Synonym: മാന്തളിർ (māntaḷiṟ)

See also edit

Colors in Malayalam · നിറങ്ങൾ (niṟaṅṅaḷ), വർണ്ണങ്ങൾ (vaṟṇṇaṅṅaḷ) (layout · text)
     വെള്ള (veḷḷa)      ചാരം (cāraṁ), ഗ്രേ (grē)      കറുപ്പ് (kaṟuppŭ)
             ചുമപ്പ് (cumappŭ),
Thesaurus:ചുവപ്പ്
             ഓറഞ്ച് (ōṟañcŭ), പിംഗലം (piṅgalaṁ); തവിട്ട് (taviṭṭŭ), ബ്രൗൻ (brauṉ)              മഞ്ഞ (mañña); ക്രീം (krīṁ)
                          പച്ച (pacca)             
                                       നീല (nīla)
             വയലറ്റ് (vayalaṟṟŭ)              മജെന്റ (majenṟa); പർപ്പിൾ (paṟppiḷ), ധൂമ്രം (dhūmraṁ)              പിങ്ക് (piṅkŭ), പാടല (pāṭala)