ក្បៀសក្រោម

KhmerEdit

EtymologyEdit

ក្បៀស (kbiəh, comma) +‎ ក្រោម (kraom, below)

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ក្បៀសក្រោម
k̥piask̥rom
WT romanisation kbiəh kraom
(standard) IPA(key) /kɓiəh ˈkraom/

NounEdit

ក្បៀសក្រោម (kbiəh kraom)

  1. a diacritic consisting of a vertical mark () written under a consonant, used in place of the diacritics ត្រីសព្ទ ( ៊) and មូសិកទន្ត ( ៉) if they clash with superscript vowels. It is identical to the dependent vowel ([o], [u]). For example, ស៊ី is written instead of ស៊ + .

SynonymsEdit