គួរ

KhmerEdit

EtymologyEdit

Cognates with Thai ควร (kuuan) and Lao Lao ຄວນ (khūan)

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic គួរ
guar
WT romanisation kuə
(standard) IPA(key) /kuə/

AdjectiveEdit

គួរ (kuə) (abstract noun ភាពគួរ)

 1. to be acceptable, suitable, correct, proper
 2. to be worthy of, to deserve
  អង្គរវត្តជាប្រាសាទល្អគួរឲ្យចង់មើល.
  ʼɑngkɔɔ vŏət ciə praasaat lʼɑɑ kuə ʼaoy cɑng məəl
  Angkor Wat is a beautiful temple which deserves to be viewed.
 3. creates phrases equivalent to English adjectives in -able/-ible
  គួរដល់កិត្តិភាព  ―  kuə dɑl kəttephiəp  ―  honorable

VerbEdit

គួរ (kuə) (abstract noun ការគួរ)

 1. should, ought to
  យើងគួរខ្លាចអំពើអាក្រក់.
  yəəng kuə khlaac ʼɑmpəə ʼaakrɑk
  We should be afraid of evil.

Affixed formsEdit