ជំពុលទឹក

KhmerEdit

EtymologyEdit

(This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium. Particularly: “is it ជំ+ពុល​ or ជំពុល?”)

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ជំពុលទឹក
jṃbuldẏk
WT romanisation cum pul tɨk
(standard) IPA(key) /cum pul tɨk/

NounEdit

ជំពុលទឹក (cum pul tɨk)

  1. jellyfish

See alsoEdit