ណេដឺរឡន់ថ៍

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic ណេដឺរឡន់ថ៍
ṇeṭȳrḷn´tʰ̊
Phonemic ណេ-ដឺ-ឡន់
ṇe-ṭȳ-ḷn´
WT romanisation needəɨlɑn
(standard) IPA(key) /neː.ɗəɨ.lɑn/

Proper nounEdit

ណេដឺរឡន់ថ៍ (needəɨlɑn)

  1. Netherlands

See alsoEdit