ទសជាតក

KhmerEdit

EtymologyEdit

From Pali dasa + Pali jātaka, same as ទស (tŭəh) +‎ ជាតក (ciədɑk).

PronunciationEdit

Orthographic ទសជាតក
dsjātk
Phonemic ទស់ ជា-ដក់ / ទស់ ជា-តក់
ds´ jā-ṭk´ / ds´ jā-tk´
WT romanisation tŭəh ciədɑk, tŭəh ciətɑk
(standard) IPA(key) /tŭəh ciə.ˈɗɑʔ/ ~ /tŭəh ciə.ˈtɑʔ/

NounEdit

ទសជាតក (tŭəh ciədɑk)

  1. (Buddhism) Mahanipata Jataka

HyponymsEdit