See also: ទិស and ទេស

Khmer

edit
Khmer cardinal numbers
 <  ៩ ១០ ១១  > 
    Cardinal : ទស (tʊəh)
    Ordinal : ទីទស (tiitʊəh)

Etymology

edit

From Sanskrit दश (daśa).

Pronunciation

edit
Orthographic ទស
ds
Phonemic ទស់ / ទៈ-សៈ / ទស់-សៈ
ds´ / d`-s` / ds´-s`
WT romanisation tŭəh, tĕəʼsaʼ, tŭəhsaʼ
(standard) IPA(key) /tŭəh/ ~ /tĕəʔ.ˈsaʔ/ ~ /tŭəh.ˈsaʔ/

Numeral

edit

ទស (tŭəh)

  1. ten

Synonyms

edit

Pali

edit

Alternative forms

edit

Numeral

edit

ទស (dasa)

  1. Khmer script form of dasa (“ten”)

Declension

edit

Optionally indeclinable.