ទីប៉ាឆា

KhmerEdit

NounEdit

ទីប៉ាឆា ‎(tii paacʰaa)

  1. cemetery, graveyard

See alsoEdit