ទេពារក្ស

KhmerEdit

EtymologyEdit

From Sanskrit देव (deva) + आरक्ष (ārakṣa). Cognate with Thai เทพารักษ์ (tee-paa-rák).

PronunciationEdit

Orthographic ទេពារក្ស
debārk̥s
Phonemic ទេ-ពា-រ័ក
de-bā-r˘k
WT romanisation teipiərĕək
(standard) IPA(key) /tei.piə.rĕəʔ/

NounEdit

ទេពារក្ស (teipiərĕək)

  1. guardian angel