ធ្វើដំណើរ

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ធ្វើដំណើរ
d̥ʰvoeṭṃṇoer
WT romanisation thvəə dɑmnaə
(standard) IPA(key) /tʰʋəː ɗɑm.ˈnaə/

VerbEdit

ធ្វើដំណើរ (thvəə dɑmnaə) (abstract noun ការធ្វើដំណើរ)

  1. to travel (be on a journey)