បង្ខន

KhmerEdit

EtymologyEdit

បំ- (bɑm) +‎ ខន (khɑɑn)

PronunciationEdit

Orthographic បង្ខន
pṅ̥kʰn
Phonemic បង-ខន
pṅ-kʰn
WT romanisation bɑngkhɑɑn
(standard) IPA(key) /ɓɑŋ.ˈkʰɑːn/

VerbEdit

បង្ខន (bɑngkhɑɑn) (abstract noun ការបង្ខន)

  1. to delay (a trip, appointment)
  2. to delay doing (something), put off, postpone

See alsoEdit