រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

KhmerEdit

EtymologyEdit

From Thai รัฐธรรมนูญ (rát-tà-tam-má-nuun). Same as រដ្ឋ (rŏət) +‎ ធម្មនុញ្ញ (thŏəmmĕəʼnuñ). Officially used for the first time in 1947.

PronunciationEdit

Orthographic រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
rṭ̥ṭʰdʰm̥mnuñ̥ñ
Phonemic រ័ត ធ័ម-មៈ-នុញ / រ័ត ធ់-ម'-នុញ
r˘t dʰ˘m-m`-nuñ / r˘t dʰ´-m'-nuñ
WT romanisation rŏət thŏəmmĕəʼnuñ, rŏət thɔmənuñ
(standard) IPA(key) /rŏət tʰŏəm.mĕəʔ.nuɲ/ ~ /rŏət tʰɔ.mə.nuɲ/

NounEdit

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ (rŏət thŏəmmĕəʼnuñ)

  1. (law) constitution.