សេចក្ដីស្រឡាញ់

KhmerEdit

EtymologyEdit

សេចក្តី (sacktəy) + ស្រឡាញ់ (srɑlañ)

PronunciationEdit

Orthographic សេចក្ដីស្រឡាញ់
seck̥ṭīs̥rḷāñ´
Phonemic សាច់-ក្តី ស្រ-ឡាញ់
sāc´-k̥tī s̥r-ḷāñ´
WT romanisation sacktəy srɑlañ
(standard) IPA(key) /sac.kʰtəj srɑ.laɲ/

NounEdit

សេចក្តីស្រឡាញ់ (sacktəy srɑlañ)

  1. love

Related termsEdit

See alsoEdit