ស្ដាំ

KhmerEdit

EtymologyEdit

From Proto-Mon-Khmer *st₁am ~ *st₁uum (right-hand).

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ស្ដាំ
s̥ṭāṃ
WT romanisation sdam
(standard) IPA(key) /sɗam/

AdjectiveEdit

ស្ដាំ (sdam) (abstract noun ភាពស្ដាំ)

  1. right, on the right-hand side
    ស្ដាំដៃ  ―  sdam day  ―  to the right
    ស្ដាំនិយម  ―  sdam niyum  ―  rightist

AntonymsEdit