អ្នកវិភាគ

KhmerEdit

EtymologyEdit

អ្នក (nĕək) + វិភាគ (viphiək)

PronunciationEdit

Orthographic អ្នកវិភាគ
ʼ̥nkvibʰāg
Phonemic នាក់ វិ-ភាគ
nāk´ vi-bʰāg
WT romanisation nĕək viphiək
(standard) IPA(key) /nĕəʔ ʋi.ˈpʰiəʔ/

NounEdit

អ្នកវិភាគ (nĕək viphiək)

  1. analyst