πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½

Gothic

edit

Etymology

edit

From Proto-Germanic *irzijanΔ….

Verb

edit

πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (airzjan)

  1. to delude, to mislead

Conjugation

edit
Class 1 weak
Infinitive πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½
airzjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°
airzja
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ°
airzida
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
airzjada
2nd singular πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒ΄πŒΉπƒ
airzeis
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
airzidΔ“s
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
airzjaza
3rd singular πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒ΄πŒΉπŒΈ
airzeiΓΎ
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ°
airzida
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
airzjada
1st dual πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπ‰πƒ
airzjōs
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
airzidΔ“du
β€”
2nd dual πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°π„πƒ
airzjats
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
airzidΔ“duts
β€”
1st plural πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΌ
airzjam
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
airzidΔ“dum
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
airzjanda
2nd plural πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒ΄πŒΉπŒΈ
airzeiΓΎ
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
airzidΔ“duΓΎ
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
airzjanda
3rd plural πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
airzjand
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
airzidΔ“dun
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
airzjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΏ
airzjau
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
airzidΔ“djau
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
airzjaidau
2nd singular πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπƒ
airzjais
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
airzidΔ“deis
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
airzjaizau
3rd singular πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉ
airzjai
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
airzidΔ“di
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
airzjaidau
1st dual πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
airzjaiwa
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
airzidΔ“deiwa
β€”
2nd dual πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
airzjaits
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
airzidΔ“deits
β€”
1st plural πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
airzjaima
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
airzidΔ“deima
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
airzjaindau
2nd plural πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
airzjaiΓΎ
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
airzidΔ“deiΓΎ
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
airzjaindau
3rd plural πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
airzjaina
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
airzidΔ“deina
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
airzjaindau
Imperative
2nd singular πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒ΄πŒΉ
airzei
3rd singular πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
airzjadau
2nd dual πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°π„πƒ
airzjats
2nd plural πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒ΄πŒΉπŒΈ
airzeiΓΎ
3rd plural πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
airzjandau
Present Past
Participles πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
airzjands
πŒ°πŒΉπ‚πŒΆπŒΉπŒΈπƒ
airziΓΎs

Derived terms

edit
edit