Category:English male given names from Japanese

Recent additions to the category
 1. Kei
 2. Kenji
 3. Tsubasa
 4. Minoru
 5. Izumi
 6. Chihiro
 7. Yoshiie
 8. Yoshikuni
 9. Yoshimasa
 10. Yoshimatsu
Oldest pages ordered by last edit
 1. Noro
 2. Minami
 3. Makoto
 4. Yoshi
 5. Yamato
 6. Koichi
 7. Ichiro
 8. Ran
 9. Hiroshi
 10. Minoru

» All languages » English language » Names » Given names » Male given names » From Japanese

English male given names of Japanese language origin.