Category:Macedonian 8-syllable words

Newest and oldest pages 
Newest pages ordered by last category link update:
 1. ресоцијализација
 2. ремилитаризација
 3. регионализација
 4. комерцијализација
 5. инструментализација
 6. индустријализација
 7. декриминализација
 8. необелоденување
 9. неодомаќинување
 10. недоискоренување
Oldest pages ordered by last edit:
 1. оториноларинголог
 2. професионализира
 3. научноистражувачки
 4. рационализација
 5. телекомуникација
 6. егзистенцијалистички
 7. индивидуалистички
 8. вероисповедание
 9. демилитаризација
 10. интернационализам

Macedonian words that are pronounced in 8 syllables.


Pages in category "Macedonian 8-syllable words"

The following 144 pages are in this category, out of 144 total.

Н