Category:hy:Nationalities

Recent additions to the category
 1. մեքսիկացի
 2. մեքսիկ
 3. ռուս
 4. չեխ
 5. շվեդ
 6. խեթ
 7. լեզգի
 8. լեհ
 9. ինգուշ
 10. իբո
Oldest pages ordered by last edit
 1. լեզգի
 2. բերբեր
 3. իբո
 4. ինգլիզ
 5. ուդմուրտ
 6. մեքսիկ
 7. մեքսիկացի
 8. աղվան
 9. ֆարերցի
 10. ֆիլիպինցի

» All languages » Armenian language » All topics » Human » People » Demonyms » Nationalities

Armenian terms related to nationalities.

Read in another language