Open main menu

Wiktionary β

Citations:hiljada

Serbo-Croatian citations of hiljada

 • Early C16, Hanibal Lucić, Jeronimu Martinčiću:
  Zatime jest paka trideset hiljada
  Ostalih pušaka kih svaku dopada
  Nje puškar, opravno vazda kî ju nosi
  I hita upravno kamo se kad prosi,
  Tako da ne kloni glavu iza miri
  Tko neće čas oni da zube ociri.
 • 1551, Marin Držić, Dundo Maroje:
  BOKČILO: ... i robe graciju de Diu veće za peset hiljada munite dukata.
 • C16, Mavro Vetranović, Dvije robinjice:
  Neka vam je zatoj znati,
  o gospodo Dubrovčani,
  da ih ćemo prodavati
  mi gusari Persijani;
  za robinje ove mlade
  ter tko bude odbrojiti
  suhijeh dukat tri hiljade,
  robstva se će sloboditi.
 • 1756, Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga:
  Kad je care njega razumio,
  silenu je vojsku sakupio,
  sve konjikâ po izbor delijâ,
  silne vojske četrjest hiljada.
 • 1848, Josip Jelačić, Bansko pismo o ukinuću kmetstva u Hrvatskoj:
  Varhu česa Vam i Vašem obojega spola odvietku ovo Naše vlastitom rukom podpisano, velikim banskim pečatom potvarđeno odparto pismo dajemo i podieljujemo u Zagrebu na dan svetoga Marka, to jest, dvadeset petoga Travnja, godine hiljadu osam sto četardeset i osme.
 • 1884, Eugen Kumičić, Gospođa Sabina:
  Sabina joj sada ispripovijeda da je otac izišao na četvrt sata iz svoje sobe k svomu predstojniku ostaviv otvorenu blagajnu, pa da se netko u sobu ušunjao i ukrao petnaest hiljada forinti dok se on razgovarao s gospodinom predstojnikom.
 • 1901, Antun Gustav Matoš, Poštenje:
  Vi ste bacili u Savu vaših pedeset hiljada rutavaca.
 • 1913, Ivana Brlić-Mažuranić, Čudnovate zgode šegrta Hlapića:
  A baš taj bio je najljepši, jer je imao hiljadu malih zvončića i sav je bio srebren.
 • 1924, Ksaver Šandor Gjalski, Dolazak Hrvata:
  Svako je pleme imalo na hiljade i hiljade oboružanih ljudi, pa je vojska s Viševićevim četama dosezala preko stotinu hiljada bojovnika.