Open main menu

Cebuano citations of puso

Noun: "rice wrapped and boiled in a casing made of woven coconut leaves"Edit

  • 2018 — Pescante, Rudy L., Ang Gidangatan sa Guwapo Anib 3 (24 January), Bisaya, Manila Bulletin Publishing Corporation
    Naghikay kini sa ipanindahay didto sa tiyanggihan sa kalubihan, sa bulangan ni Valerio Verdida duol ra sa baryo sa Liong. Nagbudbod ug pilit ug ang puso naluto na nga si Mana Maricar, maoy nag-atiman sa gilutong puso didto sa dakong kaldero nga gisung-ag sa abohan.