Reconstruction:Proto-Austroasiatic/cʔaːŋ

This Proto-Austroasiatic entry contains reconstructed terms and roots. As such, the term(s) in this entry are not directly attested, but are hypothesized to have existed based on comparative evidence.

Proto-Austroasiatic

edit

Etymology

edit
 • Proto-Austroasiatic: *cʔaːŋ (Sidwell, 2024, #AA012)
 • Proto-Mon-Khmer: *cʔaaŋ ~ *cʔaiŋ ~ *cʔi()ŋ (Shorto, 2006, #488)

Cognate with Proto-Munda *ɟaŋ (whence Santali ᱡᱟᱝ (jaṅ)).

Noun

edit

*cʔaːŋ

 1. bone

Descendants

edit
 • Proto-Munda: *ɟaŋ
 • Aslian: ɟəʔaaŋ (Phillips, 2012)
  • Jah Hut: ʒǝʔaŋ
  • Jahaic:
   • Cheq Wong: jəʔeŋ
   • Jahai: ɟʔeŋ
   • Kensiu: ʔiʔiŋ
  • Senoic:
  • Semelaic:
   • Semaq Beri: ʒǝʔaŋ
   • Semelai: ɟəʔaŋ
 • Proto-Katuic: *ʔŋhaaŋ (Sidwell, 2005) (through some phonetic process)
 • Khasian: *ʧʔɛːŋ (Sidwell, 2018)
  • Khasi: sh'ing, 'ing
  • Lyngngam :
   • Nangstoin: cʔeŋ
   • Rongrin: tʃɁiaŋ
 • Khmeric:
 • Proto-Khmuic: *ɟʔaː₁ŋ (Sidwell, 2013)
  • Khmu: cʔaːŋ
  • Phong: sɁiːŋ
  • Mlabri: ɟiʔɛɛŋ
  • Thin: ʔiəŋ
 • Mangic:
  • Mang: caːŋ⁴
 • Nicobaric: *-ʔiŋ (Sidwell, 2018)
  • Central Nicobaric:
 • Proto-Palaungic: *cənʔaːŋ (Sidwell, 2015)
  • Danaw: kᵊnɑŋ⁴
  • Lawa: saʔaŋ ~ səʔaŋ
  • Palaung:
  • Plang:
   • La Gang: sá.ʔáŋ
   • Man Noi: sá.ʔáŋ
 • Proto-Vietic: *ɟaːŋ/*tʃɨəŋ < *tʃ-ʔaːŋ (Ferlus, 2007)
  • Arem: sìəŋ
  • Chut:
   • Rục: saːŋ²
   • Sách: saːŋ²
  • Kha Phong: cɐːŋ²
  • Tho:
   • Cuối Chăm: sɨəŋ¹
   • Làng Lỡ: sɨəŋ¹
  • Malieng: saːŋ²
  • Viet-Muong:

References

edit
 • Sidwell, Paul (2024) “500 Proto Austroasiatic Etyma: Version 1.0”, in Journal of the Southeast Asian Linguistics Society[1], volume 17, number 1, pages i–xxxiii