Open main menu

Template:list:fundamental interactions/tr

(fundamental interactions) temel etkileşim; elektromanyetik etkileşim,‎ güçlü etkileşim/‎güçlü nükleer etkileşim,‎ kütle çekim etkileşimi,‎ zayıf etkileşim/‎zayıf nükleer etkileşim (Category: tr:Physics) [edit]