vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-4 This user speaks English at a near-native level.