User talk:HannesP

Hej (och välkommen!, även om det är lite sent :)

Jag tänkte på det här som jag tycker ställer en bra fråga: ska vi placera reflexiva användningar av verben på verbets egna sida, eller på ett eget uppslag? Betraktar vi det som uppslag i sin egna rätt kanske man också helst skulle ha böjningsmallar som påpekar hur man tar hänsyn till person - även om det antagligen skulle kunna räcka med en kommentar om att "sig" är ett pronomen och därmed måste väljas efter person... Hittills har jag nog fuskat med det och lagt de reflexiva användningarna på verbets uppslag och inte sedan kommenterat mer... (t.ex. hålla) Vad tror du vore bäst? \Mike 18:06, 9 April 2009 (UTC)

Hejsan!
Eftersom den reflexiva formen av ett verb ofta har en betydelse som är ganska skild från den ursprungliga, tycker jag att det är lämpligt att ha dem som skilda uppslagsord (med länkar till huvudformen, såklart). Detta är modellen för italienska uppslagsord, och jag tycker att det fungerar bra. Det är dock en väldigt bra fråga du ställer, beträffande de reflexiva pronomina. För italienska (och i princip alla IE-språk) löser ju detta sig självt eftersom det redan finns ett fält i böjningstabellen för varje person. Jag tycker att din idé låter som den vettigaste. Kanske vore det användbart med en länk till en sida som mer ingående beskriver svenska reflexiva verbs natur, men detta är inget jag kan dra mig till minnes att jag sett på wiktionary så jag vet inte hur bra det passar in med gängse riktlinjer.
Bra att du tog upp det! HannesP 18:55, 9 April 2009 (UTC)
Jo, men att den reflexiva betydelsen skiljer sig tar man ju hand om genom att ge den en egen definition. Men om vi ska lägga de reflexiva formerna på egna uppslag, skulle det då också betyda att man skulle behöva böjningsuppslag som "hålla mig", "höll er", "hållit oss" osv? Jag hoppas nästan att de inte behövs :) Men visst, om så önskas så kan jag lägga till det på min todo-lista, och hoppas på att jag tar tag i den någon gång ;) \Mike 07:48, 10 April 2009 (UTC)

Eller hur - adverbEdit

I write in English since this is the English Wikipedia, but is the adverbial usage of "eller hur" really standard? I'm from Stockholm, and it sounds rather awkward to me. Maybe it's more frequent in southern Sweden. Wakuran (talk) 18:43, 9 March 2012 (UTC)

Return to the user page of "HannesP".