See also: denny, Denny, and Denný

Slovak edit

Etymology edit

From deň +‎ -ný.

Pronunciation edit

Adjective edit

denný (not comparable)

  1. daily, diurnal (occurring every day)
    Antonym: nočný

Declension edit

Further reading edit

  • denný”, in Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV [Dictionary portal of the Ľ. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Science] (in Slovak), https://slovnik.juls.savba.sk, 2024