elävöittää

FinnishEdit

EtymologyEdit

eläv- +‎ -öittää

VerbEdit

elävöittää

  1. (transitive) To invigorate; to regenerate.
    Uusi tapetti elävöitti huoneen ilmettä.
    The new wallpaper enlivened the appearance of the room.

ConjugationEdit

Inflection of elävöittää (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. elävöitän en elävöitä 1st sing. olen elävöittänyt en ole elävöittänyt
2nd sing. elävöität et elävöitä 2nd sing. olet elävöittänyt et ole elävöittänyt
3rd sing. elävöittää ei elävöitä 3rd sing. on elävöittänyt ei ole elävöittänyt
1st plur. elävöitämme emme elävöitä 1st plur. olemme elävöittäneet emme ole elävöittäneet
2nd plur. elävöitätte ette elävöitä 2nd plur. olette elävöittäneet ette ole elävöittäneet
3rd plur. elävöittävät eivät elävöitä 3rd plur. ovat elävöittäneet eivät ole elävöittäneet
passive elävöitetään ei elävöitetä passive on elävöitetty ei ole elävöitetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. elävöitin en elävöittänyt 1st sing. olin elävöittänyt en ollut elävöittänyt
2nd sing. elävöitit et elävöittänyt 2nd sing. olit elävöittänyt et ollut elävöittänyt
3rd sing. elävöitti ei elävöittänyt 3rd sing. oli elävöittänyt ei ollut elävöittänyt
1st plur. elävöitimme emme elävöittäneet 1st plur. olimme elävöittäneet emme olleet elävöittäneet
2nd plur. elävöititte ette elävöittäneet 2nd plur. olitte elävöittäneet ette olleet elävöittäneet
3rd plur. elävöittivät eivät elävöittäneet 3rd plur. olivat elävöittäneet eivät olleet elävöittäneet
passive elävöitettiin ei elävöitetty passive oli elävöitetty ei ollut elävöitetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. elävöittäisin en elävöittäisi 1st sing. olisin elävöittänyt en olisi elävöittänyt
2nd sing. elävöittäisit et elävöittäisi 2nd sing. olisit elävöittänyt et olisi elävöittänyt
3rd sing. elävöittäisi ei elävöittäisi 3rd sing. olisi elävöittänyt ei olisi elävöittänyt
1st plur. elävöittäisimme emme elävöittäisi 1st plur. olisimme elävöittäneet emme olisi elävöittäneet
2nd plur. elävöittäisitte ette elävöittäisi 2nd plur. olisitte elävöittäneet ette olisi elävöittäneet
3rd plur. elävöittäisivät eivät elävöittäisi 3rd plur. olisivat elävöittäneet eivät olisi elävöittäneet
passive elävöitettäisiin ei elävöitettäisi passive olisi elävöitetty ei olisi elävöitetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. elävöitä älä elävöitä 2nd sing. ole elävöittänyt älä ole elävöittänyt
3rd sing. elävöittäköön älköön elävöittäkö 3rd sing. olkoon elävöittänyt älköön olko elävöittänyt
1st plur. elävöittäkäämme älkäämme elävöittäkö 1st plur. olkaamme elävöittäneet älkäämme olko elävöittäneet
2nd plur. elävöittäkää älkää elävöittäkö 2nd plur. olkaa elävöittäneet älkää olko elävöittäneet
3rd plur. elävöittäkööt älkööt elävöittäkö 3rd plur. olkoot elävöittäneet älkööt olko elävöittäneet
passive elävöitettäköön älköön elävöitettäkö passive olkoon elävöitetty älköön olko elävöitetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. elävöittänen en elävöittäne 1st sing. lienen elävöittänyt en liene elävöittänyt
2nd sing. elävöittänet et elävöittäne 2nd sing. lienet elävöittänyt et liene elävöittänyt
3rd sing. elävöittänee ei elävöittäne 3rd sing. lienee elävöittänyt ei liene elävöittänyt
1st plur. elävöittänemme emme elävöittäne 1st plur. lienemme elävöittäneet emme liene elävöittäneet
2nd plur. elävöittänette ette elävöittäne 2nd plur. lienette elävöittäneet ette liene elävöittäneet
3rd plur. elävöittänevät eivät elävöittäne 3rd plur. lienevät elävöittäneet eivät liene elävöittäneet
passive elävöitettäneen ei elävöitettäne passive lienee elävöitetty ei liene elävöitetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st elävöittää present elävöittävä elävöitettävä
long 1st2 elävöittääkseen past elävöittänyt elävöitetty
2nd inessive1 elävöittäessä elävöitettäessä agent1, 3 elävöittämä
instructive elävöittäen negative elävöittämätön
3rd inessive elävöittämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative elävöittämästä
illative elävöittämään
adessive elävöittämällä
abessive elävöittämättä
instructive elävöittämän elävöitettämän
4th nominative elävöittäminen
partitive elävöittämistä
5th2 elävöittämäisillään