SwaziEdit

RelativeEdit

-mtfûbi

  1. yellow

InflectionEdit

Relative concord
Modifier Copulative
1st singular lengimtfubi ngimtfubi
2nd singular lomtfubi umtfubi
1st plural lesimtfubi simtfubi
2nd plural lenimtfubi nimtfubi
Class 1 lomtfubi umtfubi
Class 2 labamtfubi bamtfubi
Class 3 lomtfubi umtfubi
Class 4 lemtfubi imtfubi
Class 5 lelimtfubi limtfubi
Class 6 lamtfubi amtfubi
Class 7 lesimtfubi simtfubi
Class 8 letimtfubi timtfubi
Class 9 lemtfubi imtfubi
Class 10 letimtfubi timtfubi
Class 11 lolumtfubi lumtfubi
Class 14 lobumtfubi bumtfubi
Class 15 lokumtfubi kumtfubi
Class 17 lokumtfubi kumtfubi

See alsoEdit

Colors in Swazi · imibala (layout · text)
     -mhlophe           -mnyama
             -bovu              -nsundvu              -mtfubi
                          -luhlata             
                                       -luhlata