Finnish edit

Etymology edit

nais- +‎ kauppa

Pronunciation edit

  • IPA(key): /ˈnɑi̯sˌkɑu̯pːɑ/, [ˈnɑ̝i̯s̠ˌkɑ̝u̯pːɑ̝]
  • Rhymes: -ɑupːɑ
  • Syllabification(key): nais‧kaup‧pa

Noun edit

naiskauppa

  1. trafficking of women

Declension edit

Inflection of naiskauppa (Kotus type 9*B/kala, pp-p gradation)
nominative naiskauppa naiskaupat
genitive naiskaupan naiskauppojen
partitive naiskauppaa naiskauppoja
illative naiskauppaan naiskauppoihin
singular plural
nominative naiskauppa naiskaupat
accusative nom. naiskauppa naiskaupat
gen. naiskaupan
genitive naiskaupan naiskauppojen
naiskauppainrare
partitive naiskauppaa naiskauppoja
inessive naiskaupassa naiskaupoissa
elative naiskaupasta naiskaupoista
illative naiskauppaan naiskauppoihin
adessive naiskaupalla naiskaupoilla
ablative naiskaupalta naiskaupoilta
allative naiskaupalle naiskaupoille
essive naiskauppana naiskauppoina
translative naiskaupaksi naiskaupoiksi
abessive naiskaupatta naiskaupoitta
instructive naiskaupoin
comitative See the possessive forms below.
Possessive forms of naiskauppa (Kotus type 9*B/kala, pp-p gradation)
first-person singular possessor
singular plural
nominative naiskauppani naiskauppani
accusative nom. naiskauppani naiskauppani
gen. naiskauppani
genitive naiskauppani naiskauppojeni
naiskauppainirare
partitive naiskauppaani naiskauppojani
inessive naiskaupassani naiskaupoissani
elative naiskaupastani naiskaupoistani
illative naiskauppaani naiskauppoihini
adessive naiskaupallani naiskaupoillani
ablative naiskaupaltani naiskaupoiltani
allative naiskaupalleni naiskaupoilleni
essive naiskauppanani naiskauppoinani
translative naiskaupakseni naiskaupoikseni
abessive naiskaupattani naiskaupoittani
instructive
comitative naiskauppoineni
second-person singular possessor
singular plural
nominative naiskauppasi naiskauppasi
accusative nom. naiskauppasi naiskauppasi
gen. naiskauppasi
genitive naiskauppasi naiskauppojesi
naiskauppaisirare
partitive naiskauppaasi naiskauppojasi
inessive naiskaupassasi naiskaupoissasi
elative naiskaupastasi naiskaupoistasi
illative naiskauppaasi naiskauppoihisi
adessive naiskaupallasi naiskaupoillasi
ablative naiskaupaltasi naiskaupoiltasi
allative naiskaupallesi naiskaupoillesi
essive naiskauppanasi naiskauppoinasi
translative naiskaupaksesi naiskaupoiksesi
abessive naiskaupattasi naiskaupoittasi
instructive
comitative naiskauppoinesi
first-person plural possessor
singular plural
nominative naiskauppamme naiskauppamme
accusative nom. naiskauppamme naiskauppamme
gen. naiskauppamme
genitive naiskauppamme naiskauppojemme
naiskauppaimmerare
partitive naiskauppaamme naiskauppojamme
inessive naiskaupassamme naiskaupoissamme
elative naiskaupastamme naiskaupoistamme
illative naiskauppaamme naiskauppoihimme
adessive naiskaupallamme naiskaupoillamme
ablative naiskaupaltamme naiskaupoiltamme
allative naiskaupallemme naiskaupoillemme
essive naiskauppanamme naiskauppoinamme
translative naiskaupaksemme naiskaupoiksemme
abessive naiskaupattamme naiskaupoittamme
instructive
comitative naiskauppoinemme
second-person plural possessor
singular plural
nominative naiskauppanne naiskauppanne
accusative nom. naiskauppanne naiskauppanne
gen. naiskauppanne
genitive naiskauppanne naiskauppojenne
naiskauppainnerare
partitive naiskauppaanne naiskauppojanne
inessive naiskaupassanne naiskaupoissanne
elative naiskaupastanne naiskaupoistanne
illative naiskauppaanne naiskauppoihinne
adessive naiskaupallanne naiskaupoillanne
ablative naiskaupaltanne naiskaupoiltanne
allative naiskaupallenne naiskaupoillenne
essive naiskauppananne naiskauppoinanne
translative naiskaupaksenne naiskaupoiksenne
abessive naiskaupattanne naiskaupoittanne
instructive
comitative naiskauppoinenne
third-person possessor
singular plural
nominative naiskauppansa naiskauppansa
accusative nom. naiskauppansa naiskauppansa
gen. naiskauppansa
genitive naiskauppansa naiskauppojensa
naiskauppainsarare
partitive naiskauppaansa naiskauppojaan
naiskauppojansa
inessive naiskaupassaan
naiskaupassansa
naiskaupoissaan
naiskaupoissansa
elative naiskaupastaan
naiskaupastansa
naiskaupoistaan
naiskaupoistansa
illative naiskauppaansa naiskauppoihinsa
adessive naiskaupallaan
naiskaupallansa
naiskaupoillaan
naiskaupoillansa
ablative naiskaupaltaan
naiskaupaltansa
naiskaupoiltaan
naiskaupoiltansa
allative naiskaupalleen
naiskaupallensa
naiskaupoilleen
naiskaupoillensa
essive naiskauppanaan
naiskauppanansa
naiskauppoinaan
naiskauppoinansa
translative naiskaupakseen
naiskaupaksensa
naiskaupoikseen
naiskaupoiksensa
abessive naiskaupattaan
naiskaupattansa
naiskaupoittaan
naiskaupoittansa
instructive
comitative naiskauppoineen
naiskauppoinensa

Further reading edit