Czech

edit

Pronunciation

edit

Verb

edit

realizovat ?

  1. to implement, to realize
    Synonym: uskutečnit
edit

See also

edit

Further reading

edit
  • realisovati in Příruční slovník jazyka českého, 1935–1957
  • realizovati in Kartotéka Novočeského lexikálního archivu
  • realizovati in Slovník spisovného jazyka českého, 1960–1971, 1989
  • realizovat in Internetová jazyková příručka