Vietnamese edit

Alternative forms edit

Etymology edit

đàn (flock) +‎ (madam).

Pronunciation edit

Noun edit

(classifier người) đàn

 1. a woman
  Synonym: phụ nữ
  Antonym: đàn ông
  Người ta nói hai người đàn bà thêm một con vịt thì thành cái chợ.
  They say women are chatterboxes.
  (literally, “They say two women plus one duck equals a market.”)

See also edit