người

See also: ngươi and Người

VietnameseEdit

Alternative formsEdit

EtymologyEdit

From Proto-Vietic *ŋaːj, from Proto-Mon-Khmer *(m)ŋaaj (human being; person); cognate with Muong ngài, Bahnar bơngai (people, human being) and Pacoh ngai (they; them; their; others). Probably from the same root as ngươi (pupil).

PronunciationEdit

NounEdit

(classifier con) người (, 𠊚, 𠊛)

 1. a human being
 2. human character
  Người gì mà nóng tính thế!
  You're so easily triggered! You know that?
 3. human physical state; body
  Thấy trong người sao?
  Are you feeling OK inside?
  Sao người nó còm nhom vậy?
  Why is she so bony?
 4. (literary) other people
  hỡi người / người hỡioh the humanity
  vạch áo cho người xem lưngto air your dirty laundry in public

Usage notesEdit

 • The sense of "body" could also be applied to non-human animals.
 • The word người can be spelled with the Chinese character (nhân) as shorthand.

Derived termsEdit

Derived terms

Related termsEdit

ClassifierEdit

người (, 𠊚, 𠊛)

 1. indicates people, except infants
  người đàn ônga man
  người đàn bà/phụ nữa woman

PronounEdit

người (, 𠊚, 𠊛)

 1. (literary, polite or endearing) you
  • (Can we date this quote?) “Vẫn tin mình có nhau [Still Think We've Got Each Other]”:
   Ngại ngùng người không nói ra, em chẳng thể nào hay biết.
   Lập lờ như giấc mơ, chỉ thầm vui lúc anh bên em.
   ♀: You're so shy, you haven't said it, I don't know how you really feel.
   Everything's cloudy like a dream, the only time I'm happy for real is when you're with me.
  • (Can we date this quote?) “Vẫn tin mình có nhau [Still Think We've Got Each Other]”:
   ♂: Bao ngày qua bên nhau,
   ♀: Một chuyện tình vu vơ.
   ♂: Không hề vu vơ đâu !
   ♀: Anh thật giống chàng khờ !
   ♂: Nhưng chàng khờ yêu em !
   ♀: Yêu mà chẳng nói ra !
   ♀♂: Để rồi khi xa nhau lại thấy nhớ nhau.
   ♂: Thôi chào em, anh đi.
   ♀: Vậy thì người đi đi !
   ♂: Nhưng nhìn em không vui.
   ♀: Em chẳng biết làm gì !
   ♂: Thôi chờ anh nhe em !
   ♀: Bây giờ khó nói ra, nhưng thật tâm trong em
   ♀♂: Vẫn tin mình có nhau.
   ♂: All those days we were together,
   ♀: What a silly love.
   ♂: No, not silly at all!
   ♀: You're such a dummy!
   ♂: But this dummy loves you!
   ♀: Then why'd you never say it?
   ♀♂: Every time we were apart, we ended up missing each other so much.
   ♂: Alright, goodbye, I'm leaving.
   ♀: Then leave, you dummy!
   ♂: But you don't look so happy.
   ♀: I don't know what to do!
   ♂: Then wait for me, okay?
   ♀: It's hard to say now, but from the bottom of my heart,
   ♀♂: I still think we've got each other.
 2. (literary, polite) he/him; she/her
  • 1983, Homer, Phan Thị Miến, transl., Ô-đi-xê [The Oddyssey]:
   Nhũ mẫu Ơ-ri-clê hiền thảo đáp :
   — Con ơi ! Sao con dám hé răng nói vậy ? Chồng con đang ở đây, ngay tại nhà này, mà con lại không tin, nói rằng người sẽ không bao giờ về nữa ! Vậy để già nói cho con biết một dấu hiệu khác nhé, một dấu hiệu không sao cãi được : đó là cái sẹo do răng nanh trắng của một con lợn lòi húc người ngày xưa để lại. Khi già rửa chân cho người, già chợt nhận ra cái sẹo đó. Già đã toan mách bảo con, nhưng người đưa tay bịt miệng già lại, cấm nói, vì người đang có trong đầu óc một ý nghĩ rất khôn. Vậy con cứ đi với già. Già đem tính mệnh ra đánh cuộc với con : nếu già lừa dối con thì con cứ đem giết già bằng cách nào tàn ác nhất.
   The devoted nurse Eurycleia replied:
   — My child! How dare you let that slip through your teeth? Your husband is here, at this home, yet you don’t believe that, and said he would never return! In that case, let me tell you about another sign, an indisputable sign that is: that scar left by a boar’s white tusks when it stabbed him years ago. When I was washing his feet, I recognized that scar. I was going to tell you, but he clamped his hand on my mouth, stopped me from telling, because he had a bright idea in mind. So you just come with me. I bet you my life: if I were lying to you, you go ahead and kill me by the cruelest means you can think of.

Derived termsEdit