Vietnamese edit

Alternative forms edit

Etymology edit

Compare đường.

Pronunciation edit

Noun edit

đằng

 1. a direction or a way
  đằng này/kiathis/that way
  đằng trước/sauthe front/back
  ở đằng trước/sauin front of/behind
  Đằng nào chả vậy.
  It's the same anyway.
  Nhìn đằng trước kìa.
  Look ahead.

Derived terms edit

Derived terms