ǂhàã

ǃXóõEdit

AdverbEdit

ǂhàã

 1. ahead, first
  • ǀn`ṵ'e ǀà ǂhàã ǀà ǁòna-tê kâ tá`ã.
   • Here are night's first stars.

VerbEdit

ǂhàã

 1. to go ahead
  • Èh ń ǁōe ǂhàã bà ǀqʻùn.
   • She is still going ahead making a noise.

ReferencesEdit

 • Traill, Anthony (1994) , Rainer Voßen, editor, A ǃXóõ Dictionary (Quellen zur Khoisan-Forschung/Research in Khoisan Studies; 9), Köln/Cologne: Rüdiger Köppe Verlag, →ISBN