συγ-

Ancient GreekEdit

PrefixEdit

σῠγ- (sug-) occurs before the velar consonants γ, κ, ξ, χ (g, k, x, kh)

  1. Alternative form of σῠν- (sun-)

GreekEdit

PronunciationEdit

PrefixEdit

συγ- (syg-) or σύγ-

  1. Alternative form of συν- (syn-)occurs before the consonants κ, γ, χ (k, g, ch)
    χ - συγχαίρω (congratulate) /siŋˈçero/ < συν + χαίρω (chaíro, rejoice)

Derived termsEdit