τεσσαρεσκαίδεκα

Ancient Greek edit

Ancient Greek numbers (edit)
 ←  13 ιδʹ
14
15  → 
    Cardinal: τεσσαρεσκαίδεκα (tessareskaídeka)
    Ordinal: τετρακαιδέκατος (tetrakaidékatos)
    Adverbial: τεσσαρεσκαιδεκάκις (tessareskaidekákis)

Alternative forms edit

Etymology edit

τέσσᾰρες (téssares, four) +‎ καί (kaí, and) +‎ δέκᾰ (déka, ten)

Pronunciation edit

 

Numeral edit

τεσσᾰρεσκαίδεκᾰ (tessareskaídeka) (ordinal τετρακαιδέκᾰτος, adverbial τεσσᾰρεσκαιδεκᾰ́κῐς)

  1. fourteen

Usage notes edit

  • When written as one word, the τεσσαρεσ- element of τεσσαρεσκαίδεκα is indeclinable; when written as three words, that element declines like τέσσαρες (four).

Synonyms edit

References edit